Zrozumieć trudne sprawy

Oferujemy bezpłatne szkolenia

Rozpoczynamy rekrutację

Zrozumieć trudne sprawy

,,Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż..."
Janusz Korczak

Projekt POWR.03.01.00-00-T122/18-00 ”Zrozumieć trudne sprawy”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oś priorytetowa POWR.03.01.00 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,  Działanie: Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji rodziców i osób zaangażowanych w edukację przedszkolną i wczesnoszkolną.Opiera się na założeniach podejścia Korczakowskiego: holistycznego traktowania edukacji, uczenia tematów trudnych, wrażliwych, z zastosowaniem metody projektu.

Odbiorcami działań będzie 900 osób:

*225 dzieci w wieku przedszkolnym (od 5 lat),

*300 uczniów klas 1-3,

*60 nauczycieli ( w tym nauczycieli przedszkoli- 30 osób, nauczycieli szkół-30 osób),

*135 rodziców dzieci przedszkoli ,

*180 rodziców dzieci uczniów klas 1-3.

Projekt ma charakter ogólnopolski.

© 2019 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Korczaka